Zaproszenie do złożenia oferty na „Budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Radlinie przy ul. Malinowej i Makuszyńskiego”

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na „Budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Radlinie przy ul. Malinowej i Makuszyńskiego” W załączeniu: – Opis warunków zamówienia, – Wzór formularza ofertowego. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie firmy, po uprzednim ustaleniu terminu z … Read More

Informacja dotycząca płatności za faktury

with Brak komentarzy

Szanowni Klienci.   Informujemy, że począwszy od dnia 1 lipca br. nie będzie możliwości płatności gotówką u Inkasentki, a od 1 listopada wycofujemy również możliwość płacenia kartą u Inkasentki. Zmiany te spowodowane są reorganizacją pracy spółki.   Obowiązującymi formami płatności … Read More

Aktualne stawki taryfowe

with Brak komentarzy

Ceny obowiązujące od 01.03.2023r. do 31.12.2023r. zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1967 ze zm.).  

1 2 3