1. Zapytanie

Pierwszym krokiem jest złożenie druku Zapytanie o przyłączenie do sieci C.O. w celu określenia technicznych i ekonomicznych możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej

Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z wypełnieniem druku, chętnie pomożemy – skontaktuj się w tej sprawie z naszym Działem Technicznym – tel. 32 456 72 48.

    2. Wniosek i warunki techniczne

Jeżeli istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej, na podstawie złożonego wniosku (druk otrzymują Państwo w siedzibie Spółki) zostaną wydane warunki techniczne przyłączenia. Warunki wydajemy w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku i są ważne przez okres 2 lat.

    3. Umowa przyłączeniowa

Po wydaniu warunków technicznych, zostaje podpisana umowa przyłączeniowa, w której zawarte są wszystkie informacje konieczne do realizacji przyłączenia wraz z terminem dostawy i odbioru ciepła.

    4. Umowa o przesył ciepła/umowa kompleksowa

Po wykonaniu przyłącza zostaje zawarta umowa o przesył ciepła/umowa kompleksowa. Po podpisaniu umowy kompleksowej montowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy i następuje dostawa ciepła.

Sposób złożenia wniosku jest dowolny: osobiście, przesłanie na adres e-mail: wodociagi@esox.com.pl lub pocztą na adres naszej Spółki – Radlin 44-310, ul. Odległa 138.