1. Wniosek

Pierwszym krokiem jest złożenie druku Wniosku o warunki podłączenia do sieci wodociągowej w celu określenia technicznych i ekonomicznych możliwości podłączenia do sieci wodociągowej

Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z wypełnieniem druku, chętnie pomożemy – skontaktuj się w tej sprawie z naszym Działem Technicznym – tel. 32 456 72 48.

  1. Warunki techniczne

Jeżeli istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość podłączenia do sieci wodociągowej zostaną wydane warunki techniczne przyłączenia. Warunki wydajemy w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku i są ważne przez okres 2 lat.

  1. Projekt, zlecenie

Po wydaniu warunków technicznych, należy wykonać projekt przyłącza wodociągowego i złożyć go w siedzibie naszej Spółki w celu uzgodnienia. Po uzgodnieniu projektu, można złożyć zlecenie na wybudowanie przyłącza wodociągowego.

Wykonanie projektu i samego przyłącza można zlecić podmiotowi zewnętrznemu lub naszej Spółce. W celu uzyskania wyceny tej usługi skontaktuj się z naszym Działem Technicznym – tel. 32 456 72 48.

  1. Umowa na dostawę wody

Po wykonaniu przyłącza zostaje zawarta umowa na dostawę wody. Po jej podpisaniu zostaje zamontowany wodomierz i rozpoczyna się dostawa wody.

 

Sposób złożenia wniosku jest dowolny:

osobiście, przesłanie na adres e-mail: wodociagi@esox.com.pl lub pocztą na adres naszej Spółki – Radlin 44-310, ul. Odległa 138.