„Wodociągi-ESOX” Sp. z o.o. zarejestrowano 5 lutego 1991 roku, zaś działalność rozpoczęła 2 lipca 1992 roku. W okresie wzmożonych przemian gospodarczych w latach 90-tych Spółka kilkukrotnie zmieniała profil swojej działalności, z tym, że gospodarkę wodą i przesył ciepła prowadziła niezmiennie od 1994 roku.

W związku z wprowadzeniem w życie „Prawa energetycznego”, a w późniejszym czasie „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, Spółka uzyskała niezbędne koncesje i zezwolenia na prowadzoną działalność.

Spółka aktualnie prowadzi działalność opartą na kilku głównych branżach:

– zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie Miasta Radlin i Gminy Marklowice,

– kompleksowej dostawie ciepła,

– usługach i robotach remontowo-budowlanych, zwłaszcza w infrastrukturze technicznej (rurociągi wodne, cieplne, gazowe, kanalizacyjne),

Spółka posiada nie tylko dobrze wyposażone zaplecze techniczne, ale przede wszystkim wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Obecnie „Wodociągi-ESOX” Sp. z o.o. zatrudnia kilkudziesięciu pracowników.

W celu utrzymywania jakości naszych usług na zadowalającym poziomie, Spółka przeszła pełna procedurę certyfikacyjną zgodnie z normami jakościowymi: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 14001:2005.

Za wysoką jakością naszych usług oraz prężnym rozwojem Spółki przemawiają wyróżnienia i nagrody – od lokalnych po krajowe (m.in. Diamenty Forbesa, wyróżnienie Gazeli Biznesu, Nagroda Firma Przyjazna Mieszkańcom).