Firma Wodociągi – Esox Spółka z o.o. powstała jako prywatne przedsiębiorstwo na bazie nowo powstałych w latach 90-tych XX wieku spółek pracowniczych, w ramach pierwszych procesów restrukturyzacji górnictwa. Część oddziałów kopalnianych zostało wyodrębnionych ze struktur KWK „MARCEL” i przejętych do nowo powstałych spółek.

Po kilkuletnim okresie działalności, Spółka doprowadziła do uregulowania spraw własnościowych poprzez nabycie eksploatowanego majątku.

W wyniku uregulowań prawnych związanych z wprowadzeniem w życie „Prawa energetycznego”, a w późniejszym czasie „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, Spółka uzyskała niezbędne Koncesje i Zezwolenia na prowadzoną działalność.

Spółka aktualnie prowadzi działalność opartą na kilku głównych branżach:

– zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (w tym także z własnego ujęcia wody) na terenie Miasta Radlin i Gminy Marklowice,

– kompleksowej dostawie ciepła,

– usługach remontowo-budowlanych,

– usługach pralniczych.

Wodociągi-Esox Spółka z o.o. prowadzi działalność już od ponad dwudziestu lat. W tym czasie Spółka zdobyła duże doświadczenie, co przekłada się na zadowolenie klientów. Spółka posiada nie tylko dobrze wyposażone zaplecze techniczne, ale przede wszystkim wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Obecnie zatrudnia kilkudziesięciu pracowników.

W celu utrzymywania jakości naszych usług na zadowalającym poziomie, Spółka przeszła pełna procedurę certyfikacyjną zgodnie z normami jakościowymi: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 14001:2005.