Jakość wody

with Brak komentarzy

„WODOCIĄGI – ESOX” Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie informują, że zgodnie z otrzymanym powiadomieniem od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. doszło w dniu 19.06.2024r. w godzinach wieczornych do zakłóceń i ograniczeń w dostawie wody dla Odbiorców zasilanych bezpośrednio z Zakładu Uzdatniania Wody „Goczałkowice”. Zakłócenia były związane z wystąpieniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały masową awarię systemu energetycznego.

W związku z powyższym na terenie Miasta Radlina oraz Gminy Marklowice może wystąpić pogorszenie parametrów jakościowych wody dla odbiorców obsługiwanych między innymi przez „WODOCIĄGI-ESOX” Sp. z o.o. w Radlinie.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.