Zaproszenie do złożenia oferty na „Budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Radlinie przy ul. Malinowej i Makuszyńskiego”

with Brak komentarzy

Zapraszamy do złożenia oferty na „Budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Radlinie przy ul. Malinowej i Makuszyńskiego”

W załączeniu:

Opis warunków zamówienia,

Wzór formularza ofertowego.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie firmy, po uprzednim ustaleniu terminu z Działem Technicznym e-mail: w.burda@esox.com.pl lub k.szczygiel@esox.com.pl