Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfa na okres 36 miesięcy

 

 

*ceny brutto zawierają VAT w wysokości 8 %