Wyniki fizycznego i/lub chemicznego badania wody.

Stacja Uzdatniania Wody Radlin/Marklowice i GPW Korfantego

1 Dopuszczalna wartość lub zakresy wartości są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 . w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz.U. z 2017r., Poz.2294)

SUW – woda podawana na Marklowice i Radlin, wynik z dnia 03.02.2022

GPW – woda podawana na Biertułtowy, wynik z dnia 21.12.2021

 

Skala opisowa twardości wody