Wyniki fizycznego i/lub chemicznego badania wody.

Stacja Uzdatniania Wody Radlin/Marklowice i GPW Korfantego

1 Dopuszczalna wartość lub zakresy wartości są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).

 

SUW – woda podawana na Marklowice i Radlin, wynik z miesiąca maj 2024

GPW – woda podawana na Biertułtowy, wynik z miesiąca kwiecień 2024

 

Skala opisowa twardości wody