W zakresie przesyłu i obrotu ciepłem, wykonując usługi koncesjonowane, działamy w oparciu o wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje:

– na obrót ciepłem nr OCC/366/13557/W/OKA/2015/PS

– na przesył i dystrybucję nr PCC/1122/13557/W/OKA/2015/PS

Do realizacji usług przesyłowych mamy do dyspozycji :

– 11 w pełni zautomatyzowanych grupowych stacji wymienników ciepła

– 11,4 km sieci ciepłowniczej.

– wykwalifikowany personel, posiadający stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów energetycznych.

W chwili obecnej Wodociągi – ESOX Sp. z o.o. przesyłają swoim odbiorcom około 14 MW łącznej mocy cieplnej.