W zakresie przesyłu i obrotu ciepłem, wykonując usługi koncesjonowane, działamy w oparciu o wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje:

– na obrót ciepłem nr OCC/366/13557/W/OKA/2015/PS

– na przesył i dystrybucję nr PCC/1122/13557/W/OKA/2015/PS

Do realizacji usług przesyłowych mamy do dyspozycji :

– 11 w pełni zautomatyzowanych grupowych stacji wymienników ciepła

– 11,4 km sieci ciepłowniczej.

– wykwalifikowany personel, posiadający stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów energetycznych.

W chwili obecnej Wodociągi – ESOX Sp. z o.o. przesyłają swoim odbiorcom około 15 MW łącznej mocy cieplnej.

Dział Techniczny prowadzi usługi m.in. w zakresie:

  • Przesyłu ciepła,
  • Analizy: wykorzystania zamówionej mocy oraz ilościowo-wartościowego zakupu ciepła,
  • Wymiany węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznej,
  • Kontroli pracy wymiennika ciepła wraz z czyszczeniem elementów węzła cieplnego i wymiennika ciepła,
  • Wykonywania przyłączy i sieci grzewczych,
  • Czyszczenie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 stycznia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 718 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, „Wodociągi-ESOX” Spółka z o.o. informuje, że od dnia 26 kwietnia 2021r. Odbiorca uzyskuje możliwość dostępu do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur.

 

Pliki do pobrania: