Tytuł projektu: Zdrowi pracownicy w Wodociągach-ESOX

Nazwa beneficjenta: „Wodociągi-ESOX” Sp. z o.o.

Okres realizacji: 1.03.2021r. – 30.09.2021r.

Wartość projektu: 88 565,54zł

Wnioskowane dofinansowanie: 77 937,67zł

Opis projektu i zakładane efekty:

Celem projektu jest wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w spółce „Wodociągi-ESOX”, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Modernizacja stanowisk pracy pozwoli na zredukowanie czynników mogących powodować u pracowników dolegliwości zdrowotne związane z układem mięśniowo-szkieletowym, krążenia, oddechowym oraz nerwowym, poprawi się też samopoczucie pracowników oraz ogólny stan ich zdrowia.

Pracownicy poznają zasady ergonomii pracy oraz zostaną przeszkoleni, jak radzić sobie z trudnym klientem, wypaleniem zawodowym oraz sytuacjami stresowymi, tak by ograniczyć ich negatywny wpływ na organizm.