Opłaty za ciepło w 2023 roku

with Brak komentarzySzanowni Klienci,
Z końcem roku 2022 uległy rozwiązaniu umowy na dostawę ciepła łączące Odbiorców z Dostawcą – tj. źródłem ciepła (ZEC).
Do tej pory byli Państwo obciążani dwiema fakturami tj. za dystrybucję (wystawianą przez Wodociągi-ESOX Sp. z o.o.) oraz za sprzedaż (wystawianą przez PGG S.A. ZEC).
Od listopada 2022r. zawieramy z Państwem umowy kompleksowe na dystrybucję i sprzedaż ciepła, co oznacza, iż od 1.01.2023r. będą Państwo otrzymywali tylko jedną fakturę.
Podkreślenia wymaga fakt, że zmiana ta nie powoduje żadnego dodatkowego obciążenia – jest to tylko ułatwienie w rozliczaniu należności. Nadal opłata za ciepło będzie obejmowała opłatę za dystrybucję oraz refakturę za ciepło zakupione z PGG S.A. ZEC
Miło nam napisać, że prawie wszystkie umowy są już podpisane – czekamy na dostarczenie ostatnich podpisanych dokumentów.
Oczekujemy na dostarczenie wszystkich umów kompleksowych w jak najkrótszym czasie, bowiem legalne pobieranie energii cieplnej przez użytkownika (Odbiorcę) może nastąpić jedynie na podstawie zawartej między stronami umowy kompleksowej.

Uwaga!
Umowy kompleksowe dot. wyłącznie tych Odbiorców, którzy mieli zawarte umowy na dystrybucję, tym samym nie dotyczą mieszkańców budynków wielomieszkaniowych – Wodociągi-ESOX Sp. z o.o. zawiera bezpośrednio umowy kompleksowe ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami.