Sieć wodociągowa w mieście Radlin została wybudowana częściowo w latach 40 – 80-tych ubiegłego wieku przez służby techniczne KWK „MARCEL”, społeczne komitety oraz przez samych odbiorców.
W latach 90 w ramach pierwszych procesów restrukturyzacji górnictwa, część oddziałów kopalnianych zostało wyodrębnionych ze struktur KWK „MARCEL” i przejętych do nowopowstałych spółek pracowniczych. W ten sposób powstało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ESOX” Sp. z o.o. przejmując kopalniane oddziały gospodarcze, a w późniejszym okresie służby techniczne zajmujące się eksploatacją sieci wodociągowych i ciepłowniczych pod nazwą Dział Remontowy Sieci Wodnej i Cieplnej. Zatem, bazując na dotychczasowym doświadczeniu, które to kształtowało się już od lat 50-tych ubiegłego wieku, firma weszła w posiadanie kadry pracowniczej, wyspecjalizowanej w działalności wodociągowej, ciepłowniczej i budowlanej.

Po kilkuletnim okresie działalności, P.H.U. „ESOX” Sp. z o.o. doprowadziło do uregulowania spraw własnościowych poprzez nabycie eksploatowanych sieci.

W wyniku uregulowań prawnych związanych z wprowadzeniem w życie „Prawa energetycznego”, a w późniejszym czasie „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” nastąpiła konieczność wydzielenia jednego z prowadzonych zakresów w odrębne przedsiębiorstwo.

I tak, w czerwcu 2003r. w wyniku połączenia wyodrębnionego z P.H.U. „ESOX” Sp. z o.o. Działu Remontowego Sieci Wodnej i Cieplnej oraz Działu Remontowo-Budowlanego Przedsiębiorstwa „ESOX-2”, na bazie majątku przekazanego przez P.H.U. „ESOX” Sp. z o.o. powstała spółka „WODOCIĄGI ESOX” Sp. z o.o.