Nazwa firmy

  Ulica i nr domu

  Kod pocztowy i miejscowość

  NIP

  Telefon

  Adres e-mail

  Imię i nazwisko uczestnika 1

  Adres email uczestnika 1

  Imię i nazwisko uczestnika 2

  Adres email uczestnika 2

  Imię i nazwisko uczestnika 3

  Adres email uczestnika 3
  płatność gotówką w dniu szkoleniapłatność przelewem 100 % ceny na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia
  *Jeśli szkolenie jest opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

  w całości ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2011 nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)w co najmniej 70% ze środków publicznych (§3 ust.1 pkt.14 Rozp. MF z dn. 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – Dz.U.2013, poz. 1722nie dotyczy


  W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 50% wartości zamówienia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości zamówienia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwraca jego koszty.

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez „Wodociągi-Esox” Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie , przy ul. Odległej 138, w celu realizacji usługi szkoleniowej, Zostałem/-am poinformowany/-na, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich poprawienia.
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych dla „Wodociągi-Esox” Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawienia.
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie od „Wodociągi-Esox” z siedzibą w Radlinie , przy ul. Odległej 138, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do odwołania niniejszej zgody.
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody