Dostawy ciepła dla miasta Radlin

with Brak komentarzy

W uzgodnieniu z głównymi odbiorcami ciepła tj. Spółdzielnią Mieszkaniową ” Marcel ” oraz “ROW” w dniu 30.04.2018 roku zakończono dostawę ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Radlin.