Szkolenie z zakresu BHP dla spawaczy

with Brak komentarzy

Szkolenie okresowe w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych „spawacz”

 

Termin: 20.01.2018 r.

Miejsce: Radlin

Cena: 45,00zł netto

 

Program:

I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

II. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy spawacza, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

III. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

IV. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

V. Sprawdzian wiadomości.

 

Czas trwania szkolenia 8 godzin lekcyjnych

Forma szkolenia: wykład z prezentacją i omówienie przykładów

Prowadzący:  mgr inż. Darek Szlachta – właściciel Fradar Usługi BHP Dariusz Szlachta, kierownik działu szkoleń w KWK Chwałowice.

 

W programie szkolenia przewidujemy także przerwę kawową.

 

Formularz online zgłoszenia na szkolenie:

Pliki do pobrania:

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie