Spotkanie ze specjalistą: Nowości w podatku VAT w 2018 roku

with Brak komentarzy

Spotkania ze specjalistą: Nowości w podatku VAT w 2018 roku

 

Termin: 17.01.2018 r.

Miejsce: Radlin

Cena: 320,00zł netto

 

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną najnowsze propozycje zmian do:

– listy przesłanek z zakresu należytej staranności związanej z utrzymaniem prawa do

odliczenia podatku VAT,

–  nowego katalogu uproszczeń dla podatników,

–  modelu dzielonej płatności ( „split payment”),

–  zmian w kasach rejestrujących i raportach fiskalnych związanych z cyfryzacją

dokumentów.

Wskazanie na wybrane elementy dotyczące fakturowania.

 

Program szkolenia:

I. Należyta staranność.

 

 1. Wskazanie na listę przesłanek należytej staranności skierowanych do nabywców w transakcjach krajowych, obligujących do dokonania czynności technicznych w celu utrzymania prawa do odliczenia podatku naliczonego  – pismo Ministra Finansów.
 2. Omówienie nowych obowiązków, zasad oraz warunków związanych z planowanym wprowadzeniem wykazów podatników VAT czynnych oraz wykreślnych z rejestru podatników VAT.

 

II. Omówienie katalogu uproszczeń skierowanych dla podatników VAT.

 

 1. Likwidacja składania wniosków o zwrot podatku VAT.
 2. Zmiany w wierzytelnościach nieściągalnych.

 

III. „Split payment” mechanizm dzielonej płatności w podatku VAT.

 1. Podstawowe informacje na temat  mechanizmu podzielonej płatności:
 2. a) cel i geneza wprowadzenia ww. mechanizmu,
 3. b) zasady i warunki dzielenia płatności,
 4. c) zasady dystrybucji środków stanowiących wartość netto i podatek VAT.
 5. Wprowadzenie  nowego  rachunku VAT:
 6. a) prawo do dysponowania środkami na rachunku,
 7. b) ograniczenie możliwości alokacji środków zgromadzonych na rachunku VAT.
 8. Nowy obowiązek dot. przekazywania dobowych wyciągów  rachunków bankowych .

 

IV. Omówienie podstawowych założeń projektowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy oraz zmian ustawy VAT w części do kas rejestrujących.

 Cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych.

 1. Zapewnienie transmisji danych z kas do systemów teleinformatycznych Min. Finansów.
 2. Umożliwienie zaawansowanej analizy danych fiskalnych.
 3. Nowe obowiązki podatników stosujących kasy rejestrujące – w tym drukowanie NIP-u na paragonach.
 4. Nowe warunki formalne wprowadzone na podatników stosujących kasy rejestrujące.
 5. Zmiany w limitach zwrotów przy zakupie kas.
 6. Wydłużenie okresu obligatoryjnego zwrotu należności otrzymanej z US przy zakupie kasy rejestrującej.
 7. Zobligowanie pewnych grup podatników do wymiany kas rejestrujących.

 

V. Wybrane elementy dotyczące fakturowania.

 1. Wskazanie daty dokonania dostawy towarów / wykonania usługi na fakturze, a obowiązek podatkowy.
 2. Elementy konieczne na  fakturze dokumentującej czynności zwolnione, bądź opodatkowane niższą stawką.
 3. Konieczność  wystawienia faktury zaliczkowej w sytuacji kiedy za kilka dni dojdzie do dostawy towaru / wykonania usługi.
 4. Faktura z błędną stawką podatkową a uprawnienie do odliczenia.
 5. Zasady korygowanie faktur  wstawionych przez sprzedawcę.
 6. Zasady anulowania wystawionej faktury.
 7. Termin wystawienia faktury przy refakturowaniu.

 

Prowadząca: Edyta Kasprzak – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz podyplomowych studiów zakresu prawa podatkowego. Od ponad 20 lat pracownik zatrudniony w urzędach skarbowych. Wykładowca akademicki w renomowanych prywatnych uczelniach. Prowadzący szkolenia, warsztaty, wykłady z zagadnień z zakresu podatku VAT.

 

W programie szkolenia przewidujemy także przerwę kawową i obiadową. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

 

Formularz online zgłoszenia na szkolenie:

Pliki do pobrania:

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie