Przedłużenie taryfy na dostarczaną wodę

with Brak komentarzy

,,Wodociągi – Esox” Sp. z o.o. w Radlinie uprzejmie informuje, że okres obowiązywania taryfy na dostarczoną wodę na podstawie art.9 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z dn. 27.11.2017 r., poz. 2180) ulega przedłużeniu do 30 czerwca 2018 r.