Spotkania ze specjalistą: Nowości w podatku VAT w 2018 roku

with Brak komentarzy

Spotkania ze specjalistą:

Nowości w podatku VAT  w 2018 roku

 

 

Termin: 27.03.2018 r.

Miejsce: Radlin

Cena: 320,00zł netto

 

Cel szkolenia:

 

W trakcie szkolenia omówione  zostaną praktyczne problemy dotyczące fakturowania, wraz z prześledzeniem najnowszych interpretacji podatkowych w tym zakresie. Dodatkowo omówione zostaną zasady odliczenia podatku naliczonego(w tym przy WNT, imporcie usług oraz odwróconym obciążeniu) oraz kwestie związane  z tzw. fakturami pustymi i fakturami z wystawionymi przez podmiot nieistniejący.
Ponadto przedstawione zostaną najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o VAT dotyczące wprowadzenia nowego mechanizmu podzielonej płatności tzw. „split payment” oraz zmian związanych z ustawą o STIR. Przedstawiony zostanie sposób weryfikacji danych i możliwości jakie dają nowe bazy Ministerstwa Finansów. Omówione zostaną  również  zmiany dotyczące kas rejestrujących oraz projektowane propozycje z zakresu:  ułatwień dla podatników, nowych obowiązków z tzw. listy przesłanek wykazania należytej staranności.

Szkolenie ma na celu uwrażliwić służby księgowe na prawidłowe i zgodne z prawem stosowanie przepisów ustawy VAT .

 

Fakturowanie – podatek VAT  2018. Wystawiania i posługiwania się fakturami „pustymi” oraz wystawionymi przez podmiot nieistniejący.

Zmiany wprowadzone do ustawy o VAT :  model dzielonej płatności,  ustawa o STIR.

Powstałe bazy danych dla podatników VAT i nie tylko, udogodnienia oraz nowe obowiązki.

 

 

Program szkolenia:  

  

 1. Fakturowanie – podatek VAT w 2018 roku.

 

 1. Podstawy prawne dotyczące fakturowania.
 2. Faktura elektroniczna (definicja, warunki wystawiania i otrzymywania, faktura elektroniczna, a prawo do odliczenia podatku, wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych, przykładowe formy potwierdzenia otrzymania korekty faktury elektronicznej, zapewnienie autentyczności pochodzenia , integralności treści i czytelności faktury).
 3. Wymagane/konieczne elementy faktury, data dokonania dostawy/wyświadczenie usługi –  faktury: VAT-RR, „metoda kasowa”, „procedura – marża”,  „pro-forma”.
 4. Terminy wystawiania i rozliczania faktur rozliczeniowych końcowych i zaliczkowych – przegląd orzecznictwa (wystawienie faktury zaliczkowej w sytuacji kiedy za kilka dni dojdzie do dostawy towaru / wykonania usługi).
 5. Zasady wystawiania, korygowania i rozliczania faktur korygujących oraz not korygujących – faktury korygujące „in minus”, „in plus”, noty korygujące.
 6. Przeliczanie należności w walutach obcych- zasady ogólne, przeliczanie przy korektach.
 7. Duplikaty faktur w świetle ustawy o VAT.
 8. Anulowanie faktur VAT – możliwości prawne.
 9. Refakturowanie – terminy wystawiania faktur przy refakturowaniu usług – w świetle interpretacji podatkowych.
 10. Przechowywanie faktur VAT.
 11. Faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego:

 

 1. Wystawianie i posługiwanie się fakturami „pustymi” oraz wystawionymi przez podmiot nieistniejący – konsekwencje dla podatnika.

 

 1. Definicja „pustych” faktur oraz wystawionych przez podmiot nieistniejący.
 2. Jak weryfikować otrzymane faktury od kontrahenta.

 

 • Mechanizm dzielonej płatności w podatku VAT fakultatywny od lipca 2018 r.

 

 1. Mechanizm podzielonej płatności (cel, geneza wprowadzenia mechanizmu, zasady stosowania, warunki dzielenia płatności, dystrybucja środków stanowiących wartość netto
  i podatek VAT).
 2. Nowy rachunek VAT – prawo do dysponowania środkami na rachunku, ograniczenie możliwości alokacji środków zgromadzonych na rachunku VAT.
 3. Korzyści związane z mechanizmu dzielonej płatności – wyłączenie stosowania sankcji, brak solidarnej odpowiedzialności, brak podwyższonych odsetek za zaległości podatkowe, zmniejszenie zobowiązania za wcześniejsza zapłatą zobowiązania podatkowego, przyspieszony zwrot.
 4. Omówienie przypadków utraty płynności finansowej – jak temu zaradzić.

 

 1. Podstawowe założenia ustawy o STIR.

 

 1. Nowa baza danych wraz z konsekwencją jej wprowadzenia dla podatników VAT oraz podatników podatku dochodowego.

 

 1. Kasy rejestrujące – zmiany w 2018.

 

 1. Cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych.
 2. Transmisja danych z kas do systemów Finansów.
 3. Analizy danych fiskalnych.
 4. Zmiany w warunkach formalnych dla podatników stosujących kasy rejestrujące.
 5. Nowe limity zwrotów przy zakupie kas.
 6. Zwrot należności otrzymanej z US przy zakupie kasy rejestrującej.
 7. Nowe grupy podatników  zobligowane do wymiany kas rejestrujących.
 8. Projektowane zmiany w ustawie VAT.

 

 1. Konsultacje z podatnikami – lista przesłanek należytej staranności.
 2. Podatnicy VAT czynnych – baza ministerstwa finansów.
 3. Propozycja uproszczeń dla podatników VAT.
 4. wnioski o zwrot podatku VAT,
 5. wierzytelnościach nieściągalnych.

 

Prowadząca: Edyta Kasprzak – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz podyplomowych studiów zakresu prawa podatkowego. Od ponad 20 lat pracownik zatrudniony w urzędach skarbowych. Wykładowca akademicki w renomowanych prywatnych uczelniach. Prowadzący szkolenia, warsztaty, wykłady z zagadnień z zakresu podatku VAT.

 

W programie szkolenia przewidujemy także przerwę kawową i obiadową. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

 

Formularz online zgłoszenia na szkolenie:

Pliki do pobrania:

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie