Niezbędnik przedsiębiorcy – Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018 roku

with Brak komentarzy

Niezbędnik przedsiębiorcy: Zmiany w ubezpieczeniach społecznych  w 2018 roku

 

Termin:  11.01.2018 r.

Miejsce:  Radlin

Cena:      320,00 zł netto

 

Program szkolenia:

 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie ubezpieczeń społecznych wprowadzanych od 2018r.
 • przybliżenie zmian w ubezpieczeniach, które weszły w życie w 2017r.
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

 

Program szkolenia:

 

 1. E-składka – nowy sposób opłacania składek ZUS:
 • Zmiany w opłacaniu składek ZUS od 1 stycznia 2018r.
 • Nadawanie indywidualnego Numeru Rachunku Składkowego (NRS) – struktura rachunku
 • Jak sprawdzić czy autorem informacji o NRS jest na pewno ZUS? ( problem ewentualnych oszustw),
 • Kiedy firma otrzyma informację o NRS?
 • Zmiana zasad rozliczania składek od 1 stycznia 2018r.- nowy sposób księgowania składek na poszczególne fundusze (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP) – jak będzie ustalany podział procentowy
 • Korzyści dla płatnika składek z wdrożenia e-składki.
 • Co stanie się ze składkami, jeżeli płatnik składek po 1 stycznia 2018r. wyśle do ZUS składki na dotychczasowym przelewie?
 •  Problemy praktyczne płatników składek, które spowoduje wprowadzenie e-składki od 2018r.
 • Dlaczego warto przed 31 grudnia 2017r. wystąpić do ZUS o rozliczenie konta i ustalenie salda płatnika?
 1. E-ZLA – wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018r.:
 • Korzyści i zagrożenia z wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich ( pracownik, pracodawca, lekarz, ZUS),
 • Platforma Usług Rozliczeniowych jako narzędzie do odbioru e-zwolnień.
 • Jak ustawić subskrypcję powiadamiania o zwolnieniach lekarskich, które wpłynęły na PUE?
 • Jak pobrać zwolnienia lekarskie z PUE?
 • Czy zwolnienia lekarskie, które wpłynęły na PUE płatnik ma obowiązek drukować?
 • Co zrobić ze zwolnieniem lekarskim jeżeli pracownik nie skorzystał ze zwolnienia i świadczył pracę w okresie niezdolności do pracy?
 • Jakie działania powinien podjąć pracodawca jeżeli zauważy błędnie wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie?
 • Rodzaje statusów zwolnień lekarskich na PUE.
 • Obowiązki płatników składek w zakresie dokumentacji zasiłkowej, którą należy przekazać do ZUS w przypadku otrzymania elektronicznego zwolnienia lekarskiego.
 • Praktyczne problemy płatników składek związane z bieżącą obsługą elektronicznych zwolnień lekarskich.
 1. Zmiany w opłacaniu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 5 września 2017r.
 2. Zmiany w opłacaniu składek przez osoby prowadzące działalność i ich wpływ na rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych od 2018r. ( zbieg z umową o pracę, umową zlecenia itd.).
 3. Kontrole ZUS od 2018r.:
 • zmiany w zasadach i zakresie przeprowadzania kontroli przez ZUS od 2018r. – m.in. kontrole zatrudniania cudzoziemców,
 • jak skutecznie przygotować się do kontroli ZUS,
 • obowiązki płatnika składek w trakcie kontroli,
 • jakie prawa w czasie kontroli ma płatnik składek i jak skutecznie odwołać się od protokołu?
 • czy ZUS może w czasie kontroli uznać umowę zlecenia za umowę o pracę?
 1. Układy ratalne i umorzenia składek a E-składka od 1 stycznia 2018:
 • Dlaczego płatnik zalegający ze składkami ZUS powinien przed wprowadzeniem
 • E-składki wystąpić o układ ratalny lub umorzenie?
 • Czym jest układ ratalny?
 • Jakie korzyści niesie ze sobą zawarcie przez płatnika składek umowy o układ ratalny?
 • Jakie warunki musi spełnić płatnik, aby mógł ubiegać się o układ ratalny?
 • Jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty do niego załączyć?
 • Kiedy ZUS może odmówić rozłożenia zadłużenia na raty?
 • Kto może starać się o całkowite umorzenie zaległych składek?
 • Jakie warunki trzeba spełnić aby umorzenie było możliwe?
 1. Złagodzenie sankcji nakładanych na płatnika w razie nieprawidłowości w ustaleniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 2. Zmiany w zasadach wydawania zaświadczeń o niezaleganiu.
 3. Sankcje jakie może stosować ZUS w przypadku płatników składek, którzy nie wywiązują się z obowiązków ubezpieczeniowych.

 

Prowadzący: Katarzyna Sobieszczańska niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 10-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu spraw ZUS i obsługi programu Płatnik – specjalista w zakresie korygowania.

 

W programie szkolenia przewidujemy także przerwę kawową i obiadową. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

Formularz online zgłoszenia na szkolenie:

Pliki do pobrania:

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie