„Moja woda” – wnioski o dotacje dla osób fizycznych

with Brak komentarzy

Od 1 lipca 2020 roku można składać wnioski o dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

  • Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

* na dzień dzisiejszy ogródki działkowe są wyłączone z możliwości uzyskania dofinansowania

  • Na co?
  • wydatki poniesione (i udokumentowane) w terminie: od 01.06.2020r. do 30.06.2024r.
  • zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

– przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

– instalacja rozsączająca,

– zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

· zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

· zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

· zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2m3 pojemności,

– elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody

pozwalające na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

  • Forma dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5.000,00zł na jedno przedsięwzięcie.

  • Jak wypełnić wniosek?

Skontaktuj się z nami, a my:
👉 doradzimy przy wyborze zbiornika
👉 dopasujemy przewody
👉 pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie
👉 zamontujemy urządzenia na nieruchomości

Skontaktuj się z nami 📲 32 456 72 48
lub 📧 wodociagi@esox.com.pl (w tytule wiadomości wpisz temat: „deszczówka”)