Informacja dla odbiorców ciepła

with Brak komentarzy

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się informacjami o przejęciu przez ” Wodociągi – Esox” sp. z o.o. umów na sprzedaż ciepła (po dokonanych przez Elektrociepłownię Marcel wypowiedzeniach), pragniemy poinformować, że
z wnioskiem o zawarcie umowy na sprzedaż ciepła od dnia 1 stycznia 2019 r. , należy się bezpośrednio zwracać do podmiotu przejmującego zakres działań “Elektrociepłowni Marcel” sp. z o.o., a jest nim Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, z siedzibą w Rybniku (44-270) przy ul. Rymera 4